over Martyn

Welkom

IN HET LICHT VAN YOGA

Yoga is een weg naar heelwording. De weg naar het Zelf. Een weg naar de volheid van het leven. Een levensfilosofie die ons ondersteunt in de vereniging van lichaam en geest, de stof en de psyche, en ons de middelen aanreikt om onze mannelijke- en onze vrouwelijke krachten- en talenten te mobiliseren en te integreren om daardoor herboren te kunnen worden als een volledig mens. Een mens die in staat is met compassie en verwondering naar zichzelf en de wereld te kijken, en bereid is dagelijks te werken aan de belofte die wij zijn. Een mens die ondanks, -of misschien wel dankzij- alle tekortkomingen in staat is in vrede met zichzelf en de wereld te bestaan in het besef dat wij allemaal leerlingen zijn in de Hoge School van het Leven.

over Martyn

MARTYN HOOGSTRA

Martyn Hoogsta heeft gewerkt als fotograaf en vormgever totdat hij meer dan dertig jaar geleden zijn "Weg met Hart" vond in de beoefening van Hatha Yoga. Als toegewijd beoefenaar heeft hij grote ervaring en bekwaamheid opgebouwd in de uitvoering van de Hatha Yoga Asana's & Pranayama's, Mudra's & Bandha's.
meer over Martyn

foto martijn hoogstra